Terug

Heartz voor mensen met een hartspierziekte

Heartz is een interactief platform voor en door mensen met cardiomyopathie. Het biedt ondersteuning, informatie en educatie voor hen en hun naasten.

Kwaliteit van leven
Cardiomyopathie is een hartspierziekte. Ongeveer veertigduizend mensen in Nederland hebben de aandoening.
De diagnose cardiomyopathie verandert terstond je leven en leefomgeving. Je bent ineens patiënt en komt in een andere wereld terecht. Dan is begrip voor het leven met cardiomyopathie door je omgeving van cruciaal belang. Immers je ziet het niet maar het is er wel!
Mensen met een chronische ziekte ervaren lichamelijke gevolgen maar ook psychische en sociale. Heartz wil daarbij ondersteunen door een platform te creëren waar patiënt, naasten en zorgverleners elkaar ontmoeten en ondersteunen. Heartz streeft naar efficiënte communicatie tussen patiënt en arts. Samen elkaar de juiste vragen stellen zodat je zorgvuldig het optimale, individuele zorgpad kunt bepalen. Binnen die keuze staat de kwaliteit van leven altijd centraal.

Meer weten of een kijkje nemen op het platform? Klik dan voor Heartz.

Bron: heartz.world
Door: redactie ICD App