Terug

Vernieuwde richtlijn ter voorkomen hart- en vaatziekten

De medische richtlijn ter voorkomen van hart- en vaatziekten is aangepast in het Cardiovasculair risicomanagement 2019. Het document beschrijft wat de beste zorg is ter voorkoming van hart- en vaatziekten en is een belangrijk hulpmiddel voor artsen.

Adviezen
De richtlijn is nog meer toegespitst op iemands persoonlijke situatie en artsen kunnen nog preciezer de risicofactoren zoals hoog cholesterol en hoge bloeddruk meten. De risicotabel is aangepast, er zijn nieuwe streefwaarden voor het slechte cholesterol LDL opgenomen afhankelijk van iemands medische voorgeschiedenis. Ook is er meer aandacht voor speciale risicofactoren voor vrouwen. Daarnaast is er meer aandacht voor gezonde voeding, kindermarketing te beperken en meer beweging tijdens de schooluren.
De adviezen voor gezonde voeding zijn gericht op de richtlijnen van de Gezondheidsraad en de Schijf van Vijf van het voedingscentrum

Lees meer


Bron: hartstichting
Door: redactie ICD App