Terug

Resultaten Hartnet Noord-Nederland zichtbaar

De beste zorg op de juiste plaats. Dat is het credo van Hartnet Noord-Nederland. Tien maanden na de start van het samenwerkingsverband zijn de eerste resultaten zichtbaar.

Overal dezelfde hartzorg
HartNet Noord-Nederland is een samenwerkingsverband tussen het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de huisartsen in Groningen Drenthe.
Sinds 1 april werken zij samen om hartpatiënten de beste zorg te geven. Hartpatiënten kunnen daardoor sneller terug naar de eigen cardioloog en dubbele diagnostiek is niet langer nodig.

Geringe reisduur
Waar even mogelijk krijgen patiënten de hartzorg zo dicht mogelijk bij huis. Dus bij de eigen huisarts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Een complexe behandeling kan soms iets verder weg liggen maar altijd zo dichtbij mogelijk. Zo kan de hartpatiënt een onnodig lange reisduur bespaard blijven.
Naast boezemfibrilleren zullen de samenwerkingspartners van HartNet zorgpaden ontwikkelen voor hartfalen en kransslagaderziekten. Het streven is de hartpatiënt op iedere plek in Groningen en Drenthe dezelfde optimale hartzorg te garanderen.

Lees meer

Bron: trant.nl
Door: redactie ICD App