Terug

Weer aan het werk

Hoe snel u weer aan het werk kunt, is afhankelijk van uw lichamelijke en psychische herstel, uw onderliggende hartziekte en het soort werk dat u doet. Sommige activiteiten kunt u beter vermijden.

De meeste kantoren en werkomgevingen hebben geen invloed op de werking van de ICD. Werkt u echter met of in de omgeving van apparaten die elektromagnetische stralingen produceren (generatoren, inductieapparatuur, elektriciteitscentrales etc.) dan kan de apparatuur de werking van de ICD beïnvloeden. U kunt de veiligheid van uw werkplek laten controleren door de technische dienst van de ICD-fabrikant of instanties als TNO of KEMA.

Ook werken op grote hoogten (bijvoorbeeld op een ladder) kan gevaarlijk zijn. Als de ICD een shock afgeeft dan kunt u ongecontroleerde bewegingen maken en mogelijk het bewustzijn verliezen.

Als u voor uw beroep moet rijden of varen, dan gelden er ook beperkingen. De tijdelijke rij-ontzegging kan een probleem zijn en het beroepsmatig vervoeren van personen en goederen is zelfs verboden. Lees meer over Autorijden en varen met een ICD.

Laat u informeren door de cardioloog en bespreek de mogelijkheden met uw bedrijfs-arts of ARBO arts. Het is ook handig om de bedrijfshulpverlening op uw werk ervan op de hoogte stellen dat u een ICD draagt.

Laatste update: 264 dagen geleden