Terug

VIDEO: Laatste levensfase

Er kan een levensfase komen wanneer het ongewenst is dat de ICD nog ingrijpt wanneer er zich een ritmestoornis zou voordoen, bijvoorbeeld wanneer een ICD-drager binnen korte tijd gaat overlijden. De shockfunctie van de ICD kan dan worden uitgezet. Als de ICD ook als pacemaker werkt, dan wordt die functie vaak niet uitgezet om de kwaliteit van leven niet te beperken.

Het tijdig uitzetten van de shockfunctie van de ICD:

• voorkomt ongewenste shocks tijdens de stervensfase;

• zorgt dat geen shocks meer worden afgegeven bij hartritmestoornissen;

• heeft geen invloed op de pacingfunctie bij trage hartritmes;

• veroorzaakt géén acuut overlijden;

• vindt plaats in het ICD-ziekenhuis met de ICD programmer op verzoek van patiënt en arts.

Indicaties voor uitzetten van de ICD

• Weloverwogen wens van patiënt (of bij wilsonbekwaamheid diens wettelijk vertegenwoordiger).

• Medische beslissing door arts, als patiënt niet meer zal genezen en overlijden aanstaande is.

Als er gesproken wordt over een niet-reanimeren beleid, maar ook bij het opstellen van een wilsbeschikking of euthanasieverzoek, is het goed samen met uw familie en arts na te denken wanneer de ICD moet worden uitgezet.

Verwijderen bij overlijden
Bij overlijden moet de ICD verwijderd worden. Dit dienen de nabestaanden door te geven aan de uitvaartondernemer. Die kan dit veilig doen volgens de richtlijn voor postmortale handelswijze omtrent ICD patiënten. Onderdelen van de ICD worden als chemisch afval beschouwd.

Bekijk ook de video over de "ICD in de laatste levensfase" van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Klik hier

Laatste update: 1944 dagen geleden