Terug

Hoe vraagt u een rijbewijs code 100 aan?

Om een rijbewijs met code 100 aan te vragen heeft u nodig:

1.Gezondheidsverklaring*) of - indien u 75 jaar of ouder bent of als uw rijbewijs verloopt op of na de dag dat u 75 jaar wordt – Gezondheidsverklaring Rijbewijs75+ met geneeskundig verslag*). Hierop staan vragen over aandoeningen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn. Deze verklaringen kunt u downloaden van de website van het CBR.
Alleen Gezondheidsverklaring Rijbewijs75+ is ook te koop via het gemeentehuis.

2.Geschiktheidsverklaring van uw cardioloog:Formulier SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD("Keuringsverslag" vanaf tweede kwartaal 2018).
Deze krijgt u bij de rijbewijscontrole. Hierin staat waar en wanneer de ICD is geïmplanteerd, wat de reden daarvan was, eventueel wanneer de laatste shock heeft plaats gevonden en de termijn waarvoor u geschikt wordt bevonden (maximaal 5 jaar). Het CBR heeft hier een standaard beoordelings-formulier “Code 100” voor dat uw arts kan gebruiken. Als uw arts deze niet in bezit heeft, dan kunt u deze downloaden op de website van het CBR.

Bij het invullen van de geschiktheidsverklaring SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD ("Keuringsverslag" vanaf tweede kwartaal 2018) gebruikt de cardioloog de zogenoemde NYHA-classificatie (zorgdomeincode) om aan te geven hoe ernstig uw hartziekte is. Is dat klasse III of IV, dan bent u helaas ongeschikt voor het besturen van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist. Voor elke klasse is beschreven welke klachten een patiënt moet hebben om daarin te worden ingedeeld. Hierdoor is voor iedereen duidelijk wat er bedoeld wordt wanneer iemand in een bepaalde groep wordt geplaatst. De beoordelingscriteria zien er als volgt uit:

Klasse I - Geen symptomen of beperking bij normale lichamelijke inspanning. Dus geen vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst bij inspanning.

Klasse II - Milde symptomen en enige beperking bij normale lichamelijke inspanning. Geringe kortademigheid, vermoeidheid of pijn op de borst bij inspanning.

Klasse III - Belangrijke beperking in de dagelijkse activiteit door symptomen die zich al voordoen bij beperkte inspanning, zoals vermoeidheid en kortademigheid bij lopen van 20-100 meter. Alleen rust geeft comfort en in rust geen klachten.

Klasse IV - Ernstige beperking in activiteit door symptomen die al in rust ontstaan. Bij zeer geringe inspanning nemen de klachten in ernst toe.

Bovenstaande documenten stuurt u per post naar het CBR in de retourenvelop van de Gezondheidsverklaring Rijbewijs *) of levert u digitaal aan via Mijn CBR.

Enkele weken nadat het CBR alle documenten heeft ontvangen, krijgt u van het CBR een besluit over uw geschiktheid voor het rijbewijs. Hierin staat vermeld tot welke einddatum het nieuwe rijbewijs geldig is. Voorbeeld: neemt het CBR het besluit op 7 augustus 2017, dan is uw nieuwe rijbewijs geldig t/m 31 augustus 2022 (maximaal 5 jaar). Het CBR kijkt dus naar het einde van de maand waarin het besluit wordt genomen (augustus 2015) en telt daar het aantal jaren bij op (maximaal 5 jaar).

U kunt uw nieuwe rijbewijs aanvragen op het gemeentehuis.


ICD-implantatie in het buitenland
Wanneer de ICD-implantatie in het buitenland heeft plaatsgevonden moet u bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs er op letten dat de rijgeschiktheidsverklarting is afgegeven door een cardioloog die staat ingeschreven bij het Nederlandse BIG-register. Anders accepteert het CBR uw aanvraag niet. Zoniet dan dient u zich te laten herkeuren door een Nederlandse hartritmecardioloog. Het duurt dan langer voordat u uiteindelijk het nieuwe rijbewijs ontvangt.

*)
Het CBR heeft per 1 november 2017 de naam Eigen verklaring veranderd in Gezondheidsverklaring. De naamsverandering zal geleidelijk worden doorgevoerd zodat u in voorkomende gevallen nog het oude aanvraagformulier Eigen Verklaring kunt aantreffen.

*) De Gezondheidsverklaring kunt u het best online via Mijn CBR invullen, versturen en met Ideal betalen. Dan gaat de verwerking het snelst.
Alle andere aangeboden opties via websites e.d. brengen alleen maar extra onnodige kosten met zich mee!

Laatste update: 115 dagen geleden