Terug

Hoe vraagt u een rijbewijs code 101 aan?

Om een rijbewijs met code 101 aan te vragen heeft u nodig:

1.Gezondheidsverklaring*) of -indien u 75 jaar of ouder bent of als uw rijbewijs verloopt op of na de dag dat u 75 jaar wordt een Gezondheidsverklaring Rijbewijs75+ met geneeskundig verslag*). Hierop staan vragen over aandoeningen die voor de verkeersveiligheid van belang zijn. Deze verklaringen kunt u downloaden van de website van het CBR. Alleen Gezondheidsverklaring Rijbewijs75+ is ook te koop via het gemeentehuis.

2. Geschiktheidsverklaring van de cardioloog:"SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD"("Keuringsverslag" vanaf tweede kwartaal 2018).
Deze krijgt u bij de rijbewijscontrole. Hierin staat waar en wanneer de ICD is geïmplanteerd, wat de reden daarvan was, eventueel wanneer de laatste shock heeft plaats gevonden en de termijn waarvoor u geschikt wordt bevonden (maximaal 5 jaar). Het CBR heeft hier een standaard beoordelingsformulier “Code 101” voor dat uw arts kan gebruiken. Heeft uw arts dit formulier niet in bezit, dan kunt u deze downloaden op de website van het CBR.

Bij het invullen van de geschiktheidsverklaring SPECIALIST-CARDIOLOOG ICD ("Keuringsverslag" vanaf tweede kwartaal 2018) gebruikt de cardioloog de zogenoemde NYHA-classificatie om aan te geven hoe ernstig uw hartziekte is. Is dat klasse III of IV, dan bent u helaas ongeschikt voor het besturen van een motorrijtuig waarvoor een rijbewijs is vereist. Voor elke klasse is beschreven welke klachten een patiënt moet hebben om daarin te worden ingedeeld. Hierdoor is voor iedereen duidelijk wat er bedoeld wordt wanneer iemand in een bepaalde groep wordt geplaatst. De beoordelingscriteria zien er als volgt uit:

Klasse I - Geen symptomen of beperking bij normale lichamelijke inspanning. Dus geen vermoeidheid, kortademigheid of pijn op de borst bij inspanning.

Klasse II - Milde symptomen en enige beperking bij normale lichamelijke inspanning. Geringe kortademigheid, vermoeidheid of pijn op de borst bij inspanning.

Klasse III - Belangrijke beperking in de dagelijkse activiteit door symptomen die zich al voordoen bij beperkte inspanning, zoals vermoeidheid en kortademigheid bij lopen van 20-100 meter. Alleen rust geeft comfort en in rust geen klachten.

Klasse IV - Ernstige beperking in activiteit door symptomen die al in rust ontstaan. Bij zeer geringe inspanning nemen de klachten in ernst toe.

3. Werkgeversverklaring. Deze kunt u downloaden op de website van het CBR. Ook in de centra zijn ze meestal aanwezig. Dit formulier moet u door uw werkgever laten invullen. Bent u zelfstandig ondernemer/ ZZP'er dan vult u dit formulier zelf in.


4. Uittreksel Kamer van Koophandel. Alleen verplicht als u zelf werkgever/zelfstandig ondernemer/ZZP’er bent.

5. Toelichting op de redenen waarom u code 101 aanvraagt.Alleen verplicht als u zelf werkgever/zelfstandig ondernemer/ZZP'er bent)

Bovenstaande documenten stuurt u naar het Hoofd Divisie Rijgeschiktheid van het CBR te Rijswijk, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk en NIET naar het adres dat staat vermeld op het Rapport Specialist-Cardioloog ICD. Gebruik hiervoor ook NIET de standaard envelop van de Eigen verklaring/Gezondheidsverklaring (regiokantoor of gemeentehuis). Dit kan de aanvraag vertragen.

Enkele weken nadat het CBR alle documenten heeft ontvangen, krijgt u van het CBR een besluit over uw geschiktheid voor het rijbewijs. Hierin staat vermeld tot welke einddatum het nieuwe rijbewijs geldig is. Voorbeeld: neemt het CBR het besluit op 7 augustus 2017, dan is uw nieuwe rijbewijs geldig t/m 31 augustus 2022 (maximaal 5 jaar). Het CBR kijkt dus naar het einde van de maand waarin het besluit wordt genomen (augustus 2015) en telt daar het aantal jaren bij op (maximaal 5 jaar).

*)
Het CBR heeft per 1 november 2017 de naam Eigen verklaring veranderd in Gezondheidsverklaring. De naamsverandering zal geleidelijk worden doorgevoerd zodat u in voorkomende gevallen nog het oude aanvraagformulier Eigen Verklaring kunt aantreffen.

*) De Gezondheidsverklaring kunt u het best online via Mijn CBR invullen, versturen en met Ideal betalen. Dan gaat de verwerking het snelst.
Alle andere aangeboden opties via websites e.d. brengen alleen maar extra onnodige kosten met zich mee!

Laatste update: 115 dagen geleden