Terug

Wachttijden na een shock of operatie update

De wettelijke wachttijden totdat u weer mag autorijden na een shock of operatie:

Na implantatie van de ICD voor primaire preventie(ventrikelfibrileren of bijvoorbeeld bij erfelijkheid)
Twee weken niet rijgeschikt.(Was 2 maanden) Daarna kan een nieuw rijbewijs met code 100 of 101 worden aangevraagd. Het rijbewijs is maximaal vijf jaar geldig. Als alle vereiste documenten in orde zijn, probeert het CBR uw aanvraag binnen enkele weken af te handelen.

Na implantatie van de ICD nadat ventrikelfibrileren heeft plaatsgevonden(secundair)
Twee maanden nietrijgeschikt. Pas daarna kan een nieuw rijbewijs met code 100 of 101 worden aangevraagd met een geschiktheidsverklaring van de behandelend cardioloog. Als alle vereiste documenten in orde zijn, probeert het CBR uw aanvraag binnen vier weken af te handelen.

Na terechte shock: Twee maanden niet rijgeschikt. Daarna weer autorijden mits toestemming behandelend cardioloog

Na onterechte shock: Rij ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog.

Na vervanging van de ICD: na genezing van de wond en in overleg met de cardioloog

Na vervanging ICD én vervanging of bijplaatsing van één of meer draden: Na genezing van de wond en in overleg met de behandelend cardioloog. Die bepaalt of herkeuring nodig is. Zo ja, lees verder.

Na vervanging of bijplaatsing van één of meer draden: na genezing van de wond en in overleg met de behandelend cardioloog. Deze bepaalt of herkeuring nodig is. Zo ja, lees verder.

Na vervanging ICD door S-ICD: na genezing van de wond en in overleg met de behandelend cardioloog.

(Regeling eisen geschiktheid 2000, artikel 6.7.4: Staatscourant 99 [23 mei 2000], pagina 10 e.v.; gewijzigd: Staatscourant 106 [8 juni 2004], pagina 13 e.v.) en 1 januari 2018)


“In de Regeling eisen geschiktheid 2000 is bepaald dat een persoon met een primaire ICD de eerste twee weken na implantatie niet mag rijden (artikel 6.7.4.1) en dat een persoon met een secundaire ICD de eerste twee maanden na implantatie niet mag rijden (artikel 6.7.4.2). Als de termijn van 2 weken respectievelijk 2 maanden is verstreken, geldt dat in beginsel sprake is van een geldig rijbewijs totdat het CBR een besluit heeft genomen over de rijgeschiktheid.

Let op update!
De afhandeling van de procedure voor een nieuw rijbewijs kan momenteel erg lang duren. Wachttijden van vier tot zes maanden zijn geen uitzondering. Wanneer u alle benodigde formulieren hebt ingestuurd mag u in afwachting van het besluit van het CBR met een geldig rijbewijs autorijden.

Neem contact op met uw verzekeraar of u ook in afwachting van het nieuwe rijbewijs nog verzekerd bent. Niet alle verzekeraars zijn daar eenduidig over.

Laatste update: 444 dagen geleden