Terug

Beoordeling rijgeschiktheid CBR

Als tijdens de vervanging van uw ICD ook een of meerdere leads zijn vervangen of als alleen de leads zijn vervangen, dan mocht u opnieuw twee maanden lang niet rijden. Uw rijbewijs met code 100 of 101 was dan tijdelijk niet geldig en bij eventuele calamiteiten was u niet verzekerd.
Het CBR vindt nu dat zo'n herkeuringsituatie overbodig is geworden omdat de ICD-technologie de laatste jaren sterk is verbeterd. Uw behandelend cardioloog moet nu bepalen of u rijgeschikt bent of dat een herkeuring nodig is.

Laatste update: 1265 dagen geleden