Terug

Het Klein vaarbewijs

Met een ICD kunt u alleen gebruik maken van het Klein vaarbewijs voor de pleziervaart en wel vanaf twee maanden na implantatie mits uit een specialistisch rapport blijkt dat de ICD in deze periode geen shocks heeft afgegeven en het apparaat niet kan worden beïnvloed door elektromagnetische straling. De geldigheidsduur van het vaarbewijs is vijf jaar. Na deze periode kan onder dezelfde voorwaarden een nieuw Klein vaarbewijs worden aangevraagd. Het Klein vaarbewijs kunt u aanvragen bij de Stichting Vamex.

Bij de aanvraag moet duidelijk zijn dat u voldoet aan de keuringseisen. Dit kan op twee manieren:
• door de Eigen verklaring en een Gezondheidsverklaring
• door middel van een Scheepvaartkeuring.

Eigen verklaring en Gezondheidsverklaring

Stap 1: Download het formulier Eigenverklaring ICD-dragers bij Stichting Vamex , vul dit in en laat dit verder invullen door uw behandelend cardioloog wanneer een van de vragen is beantwoord met "ja".

In de Eigen verklaring moet de behandelend cardioloog een toelichting te geven, waarin de aard en de ernst van de aandoening wordt verduidelijkt. Aan de hand daarvan beoordeelt de medisch adviseur vaarbewijzen van het CBR of het Klein vaarbewijs aan u kan worden verstrekt.

Stap 2: Download de Gezondheidsverklaring op www.cbr.nl en vul deze in.

Stap 3: Stuur de door u en uw cardioloog ingevulde Eigen verklaring op naar het adres: CBR, t.a.v. medisch adviseur vaarbewijzen, Postbus 3014, 2280 GA Rijswijk

Als de medisch adviseur van het CBR van mening is dat aan u een Klein vaarbewijs kan worden uitgereikt, ontvangt u een Geneeskundige verklaring binnenvaart.

Stap 4: Download het Aanvraagformulier op www.vamex.nl en vul deze in.

Stap 5: Stuur de Geneeskundige verklaring samen met het Aanvraagformulier op naar de Stichting Vamex. Deze zorgt voor de afgifte van uw vaarbewijs.


Scheepvaartkeuring
U kunt er ook voor kiezen om een scheepvaartkeuring te ondergaan bij een van keuringsartsen die zijn aangewezen voor de scheepvaart. Bij goedkeuring zal deze u een Geneeskundige Verklaring Binnenvaart verstrekken. Voor meer informatie kunt u terecht bij inspectie Leefomgeving en Transport, divisie Scheepvaart op www.ilent.nl

Laatste update: 409 dagen geleden