Terug

Een shock in het buitenland

Als u een shock krijgt in het buitenland, dan kunt u de volgende adviezen aanhouden:

Heeft u geen klachten na de shock, en heeft u eenmalig ritmestoornissen gehad waarbij de ICD slechts één of twee keer achter elkaar heeft ingegrepen? Dan kunt u gerust wachten met de controle van de ICD totdat u weer terug bent. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met uw ICD-centrum om te overleggen.

Voelt u zich niet goed na een shock? Klachten kunnen zijn: aanhoudende ritmestoornissen, benauwdheid, duizeligheid en/of pijn op de borst. Zoek direct contact met een arts of ziekenhuis, of bel direct een ambulance. U wordt dan naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis gebracht, indien mogelijk waar men bekend is met ICD’s. Neem ook altijd contact op met uw behandelend arts in eigen land.

Meerdere shocks achter elkaar? Soms heeft de ICD twee shocks nodig om de ritmestoornis te stoppen. Hier hoeft u zich geen zorgen over te maken. Echter als meer dan twee shocks nodig zijn, of als de shocks meer gespreid voorkomen, dan moet er direct contact met arts of ziekenhuis worden gezocht, en eventueel een ambulance worden gebeld. U wordt dan naar het dichtst-bijzijnde ziekenhuis gebracht, indien mogelijk waar men bekend is met ICD’s. Neem ook altijd contact op met uw behandelend arts in eigen land.

Draag altijd uw ICD-pas of alarmpenning bij u, Daarop kunnen hulpverleners direct belangrijke informatie vinden.

LET OP: na opname in een buitenlands ziekenhuis mag u alleen onder hygiënische voorzorgsmaatregels in een Nederlands ziekenhuis worden gezien.

Laatste update: 822 dagen geleden