Terug

ICD en elektromagnetische invloeden

Als u zich in een elektromagnetisch veld bevindt, dan merkt u daar vaak niets van. Soms is er een verandering in de hartslag, een enkele keer is er een tijdelijke verandering van de instellingen van de ICD of waarschuwt deze door middel van piep-tonen. In uitzonderlijke gevallen kan de storing een elektrische shock veroorzaken.

Als u denkt dat u in een elektromagnetisch veld staat, ga dan onmiddellijk weg van het apparaat dat dit veroorzaakt. Als u weer buiten het magnetische veld bent, dan zal de ICD weer normaal werken. Bij twijfel of uw ICD nog goed functioneert, kunt u altijd contact opnemen met het implantatiecentrum. In de handel zijn (dure) apparaatjes te koop die de straling van een magnetisch veld kunnen meten.
Statische elektriciteit heeft geen invloed op uw ICD.

U moet oppassen met magneten in de buurt van uw ICD, want die kunnen de werking van de ICD beïnvloeden. Leg ook geen kleine magneetjes op uw ICD, zoals naambordjes en corsages. Leg hoofdtelefoons niet om uw hals. Houd minimaal 30 cm afstand van een (mega)geluidsbox. Draag de box met voorkant naar het lichaam.

Het verrichten van werkzaamheden aan E-bikes en elektrische fietsen levert geen enkel probleem op voor de ICD.

Hoogspanningsmasten hebben geen directe invloed op de ICD als men die passeert. Als u blijft staan zorg dan voor een afstand van 90 cm tussen uw ICD en de hoogspanningsmast.

Dragers van pacemakers en ICD’s kunnen zonder risico Crocs–schoeisel dragen en hoeven niet bang te zijn voor elektrostatische elektriciteit. Het dragen van dit schoeisel is veilig voor het hart, röntgenfoto’s en elektrische apparaten.

Zou je als ICD-drager in de situatie belanden dat je geraakt wordt door een elektrische wapenstok (Tasergun) dan is het aan te raden de pacemaker of de ICD te laten controleren. De ICD zelf geeft geen shock maar het apparaat zou beschadigd kunnen zijn.

De ijskartsport
is voor een ICD-drager geen probleem mits je voldoende afstand houdt (30cm) van de (elektrische) motor.
Bedenk dat dit een ruwe sport is waar de kans op onverwachte bewegingen groot is.

Een slenderbank
is bewegingsapparaat dat gedeelten van het lichaam activeert. Denk hierbij aan benen, dijen, heupen, buik, bovenbenen en borst.
Een slenderbank is geen trilplaat en ook geen massagestoel. Op het eerste gezicht lijkt het gebruik geen problemen op te leveren maar als het massagegedeelte wordt aangedreven door elektromotoren kan dit de juiste werking van de ICD beïnvloeden.
Om er zeker van te zijn dat u geen risico loopt, is het raadzaam de gebruiksaanwijzing van het apparaat op te vragen en te kijken naar eventuele contra-indicaties. De producent is namelijk verplicht aan te geven of het apparaat gevaar kan opleveren voor een pacemaker of een ICD. Voordat u tot het gebruik overgaat, kunt u ook overleg plegen met uw cardioloog of de technicus die uw ICD controleert.

Laatste update: 277 dagen geleden