Terug

E

ECG (elektrocardiogram, hartfilmpje)
een grafische voorstelling van hoe elektrische signalen door het hart gaan.

Echocardiografie, echo
hartonderzoek met behulp van ultrageluid

Eénkamerpacemaker
pacemaker die één kamer (atrium of ventrikel) controleert en bestuurt

Ejectiefractie
het percentage bloed dan bij elke hartslag uit de linkerkamer gepompt wordt. Een gezonde ejectiefractie is meestal hoger dan 50%, maar dit kan van persoon tot persoon variëren. Patiënten met een ejectiefractie lager dan 30-35% kunnen een verhoogd risico hebben op een plotselinge hartdood.

Electrochirugisch snijden
met elektrische stroom weefsel wegbranden of erdoorheen snijden

Elektrode
de tip of ring die op de lead zit. De gemeten signalen van het hart worden via de elektrode naar de ICD gestuurd.

Elektrodepunt
de metalen punt van een geleidingsdraad voor stimulatie en het waarnemen van prikkels

Elektrofysioloog
cardioloog die gespecialiseerd is in de behandeling van hartritmestoornissen.

Elektrofysiologisch onderzoek (EFO/EP-test)
test waarbij katheters (dunne, flexibele buisjes of leads) in het hart ingebracht worden om elektrische signalen in het hart te identificeren en het type daarvan te meten.

Elektromagnetisch veld
onzichtbare krachtlijnen die voortkomen uit elektrische velden (geproduceerd door voltage) en magnetische velden (geproduceerd door elektrische stroom). Dragers van een ICD moeten vanwege de storende invloed elk sterk elektromagnetisch veld mijden.

Elektromagnetische interferentie (EMI)
interferentie die voorkomt wanneer een geïmplanteerd apparaat door een elektromagnetisch veld beïnvloedt wordt. Zie ook elektromagnetisch veld.

Elektrische prikkel
signaal van de sinusknoop die de hartspier doet samentrekken Ook: impuls

Elektrische shock
elektrische stroom die de normale hartslag herstelt. Deze shock kan komen van een uitwendige defibrillator, AED of een inwendige defibrillator (ICD). Ook: shock, therapie.

Elective replacement interval, recommended replacement time, ERI of RRT
eerste signaal van de ICD dat de batterij vervangen moet worden. Er is dan nog genoeg energie over om een paar maanden de ICD normaal te laten functioneren.

End of life, EOL
signaal van de ICD dat de batterij bijna leeg is en de ICD op korte termijn moet worden vervangen.

Endocardium of endocard
het weefsel aan de binnenkant van het hart. De elektroden van de ICD worden tegen of in het endocard aangebracht.

Epicardium
de buitenbekleding van het hart

Escape-ritme
als de natuurlijke pacemaker van het hart (de sinusknoop) het laat afweten, kan een lager gelegen gedeelte van het geleidingsysteem van het hart deze functie met een tragere frequentie overnemen. Dit ligt meestal in de hartkamer en haalt rond de 30 slagen per minuut.

Extrasystole
het 'overslaan' van het hart. Dit wordt veroorzaakt door impulsen vanuit het hart zelf, die buiten de sinusknoop ontstaan en daardoor een 'extra slag' teweeg brengen.

Laatste update: 3267 dagen geleden