Terug

K-L

Kamer (ventrikel)
een van twee onderste kamers van het hart. De rechterkamer pompt bloed naar de longen en de linkerkamer pompt zuurstofrijk bloed van de longen naar de rest van het lichaam.

Kamerfibrilleren (ventrikelfibrilleren, VF)
een zeer snel, onregelmatig hartritme dat veroorzaakt wordt door abnormale elektrische signalen die in verschillende gebieden van de kamer ontstaan. De kamer klopt dan eigenlijk niet meer waardoor er geen bloed naar de hersenen en het lichaam wordt gepompt. Een hart in VF kan meer dan 300 slagen per minuut kloppen. Zonder onmiddellijke medische behandeling kan VF fataal zijn. Defibrillatie is de enige manier om VF te behandelen.

Kamertachycardie (ventriculaire tachycardie, VT)
een snel ritme dat veroorzaakt wordt door abnormale elektrische signalen die afkomstig zijn van de hartkamers. Het snelle kloppen van 120 tot 250 slagen per minuut kan duizeligheid, zwakte, blinde vlekken en uiteindelijk bewusteloosheid veroorzaken. VT kan overgaan in kamerfibrilleren.

Katheter
een dunne, flexibele buis die voor een aantal doeleinden in het lichaam wordt ingebracht. Katheters worden tijdens een elektrofysiologisch onderzoek (EFO/EP-test) in het hart gebracht om de elektrische activiteit van uw hart te bewaken. Holle katheters worden ook gebruikt om een hartcatheterisatie te doen of medicijnen toe te dienen. Zie ook elektrofysiologisch onderzoek (EFO/EP-test).

Lead
een geïsoleerde draad die in het hart geïmplanteerd wordt en aangesloten wordt op de pulsgenerator. De lead detecteert uw hartslag en geeft stimulatiepulsen en/of shocks van het apparaat naar het hart. De leads worden meestal door een ader in het hart gebracht. Ook: geleidingsdraden.

Laatste update: 3267 dagen geleden