Terug

S

Sensing
de leads van de ICD geven continu de elektrische prikkels van het hart door aan de ICD.

Shock – zie elektrische shock.

Shock lead
lead die stimuleert en defibrilleert.

Sick-sinus-syndroom
ook wel brady-tachy syndroom genoemd. Dit is een ziekte van de sinusknoop, met bradycardie tot gevolg of zelfs wegvallende hartslag, soms met fases van tachycardie.

Sinusaritmie
onregelmatige hartslag door onregelmatige prikkelvorming in de sinusknoop

Sinusbradycardie
bradycardie die in de sinusknoop ontstaat

Sinusknoop
de natuurlijke pacemaker van het hart; bevindt zich in het rechter atrium; bestaat uit gespecialiseerde spiercellen die regelmatig elektrische prikkels opwekken die naar de hartspier worden overgebracht waardoor deze samentrekt. Ook: sinoatriale (SA)-knoop.

Sinusritme
ritme dat wordt bepaald door sinusknoop (normaal hartritme)

Sinustachycardie
snelle hartslag die in de sinusknoop ontstaat

Stimulatie, stimuleren
prikkelen met zwakke elektrische impulsen

Stimulatiepulsen, pacen
korte en snelle stroomstoten.

Subcutane ICD, S-ICD
deze ICD geeft alleen een elektrische shock af en geen ATP of pacemaker impulsen. De lead wordt niet door een ader naar het hart geschoven, maar onder de huid links parallel aan het borstbeen geplaatst.

Supraventriculair
komend van het atrium of AV-knoop

Supraventriculaire tachycardie (SVT)
een snel hartritme dat veroorzaakt wordt door elektrische signalen die van een specifiek gebied boven de kamers komen, meestal in de boezems. Een hart met SVT kan meer dan 150 slagen per minuut kloppen, wat hartkloppingen en ‘fladderen’ in de borst kan veroorzaken.

Sympathisch zenuwstelsel
deel van het autonome zenuwstelsel, dat de hartfrequentie kan verhogen. Onder invloed van het parasympathisch zenuwstelsel kan de hartfrequentie vertragen.

Syncope
plotseling optredende kortdurende wegraking tgv volledige spierzwakte gepaard gaande met bewustzijnsverlies.

Systole
ontstaan van spanning in het hart (samentrekken) om bloed weg te pompen. Onderdeel van de hartcyclus.

Laatste update: 2897 dagen geleden