Terug

De ICD

Wanneer moet de ICD vervangen worden?
Gemiddeld gaat de batterij van een ICD 5 tot 10 jaar mee, afhankelijk van het gebruik en de instellingen. Een lead heeft een levensduur van 15 tot 20 jaar.

Hoe ziet de arts wanneer het apparaat vervangen moet worden?
Tijdens de periodieke ICD controles controleert de arts ook in hoeverre de batterij nog geladen is. De ICD is zo ontworpen dat hij op tijd aangeeft dat de batterij leegraakt. Als de batterij bijna leeg is, maakt de arts een afspraak om het gehele apparaat te laten vervangen.

Geldt hoe meer leads hoe beter de werking van de ICD?
Nee, één lead in de rechter kamer is altijd nodig, deze geeft de shock af. Extra leads zijn alleen zinvol als uw aandoening daarom vraagt en de arts dit nodig vindt.

Kan de ICD uit worden gezet?
Ja. Als u een medische behandeling moet ondergaan waarbij dit nodig is, dan kan de cardioloog de ICD tijdelijk uitzetten. Ook bij mensen die binnen korte tijd gaan overlijden, kan het gewenst zijn om de shockfunctie van de ICD uit te zetten. De huisarts of behandelend specialist kan hierover contact opnemen met de cardioloog.

Is onweer van invloed op de werking van de ICD?
Nee, weersomstandigheden inclusief statische elektriciteit hebben geen invloed.

Kan de ICD gehacked worden?
De kans dat zoiets gebeurt is momenteel zeer klein. De huidige medische implantaten worden gezien als veilig. Ten eerste omdat de medische implantaten een beperkt bereik hebben. De meeste maken namelijk gebruik van bluetooth voor het uitlezen en versturen van informatie met een bereik van enkele centimeters tot enkele meters. Daarnaast moet iemand over specialistische kennis beschikken om in te kunnen breken. Zie voor meer informatie het achtergrondartikel "Zijn medische implantaten hackbaar?" in STIN journaal oktober 2013.

Wat zijn hangende VT’s?
Een VT is een te snelle hartslag in één van de hartkamers. Er ontstaat een zeer onregelmatige lage elektrische activiteit(hangend) waar de ICD moeilijk vat op krijgt. Dat kan de volgende oorzaken hebben:
1) Niet geheel juiste programmering van de ICD.
2) Frequentie van de VT neemt af vanwege (aangepaste) medicatie

Wat verstaat men bij een ICD onder Rate Respons?
Hierbij kan een sensor in de pacemaker/ICD worden aangezet die controleert of het hartritme zich op de juiste manier aan de activiteit aanpast.

Laatste update: 123 dagen geleden