Terug

Veelgestelde vragen over rijden met een ICD

Mag ik autorijden in de periode dat de ICD is uitgezet en ik nog niet in het bezit ben van een nieuw rijbewijs?
Officieel bestaat daar geen regeling voor maar na overleg met het CBR adviseren wij u aan uw behandelend cardioloog een verklaring te vragen waarin hij uitlegt waarom hij besloten heeft tot verwijdering en vervolgens met uw verzekeringsmaatschappij te overleggen. Uiteindelijk hebt u die verklaring toch nodig voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs zonder beperkingen.

Maakt het verschil of ik een terechte of onterechte shock heb gehad?
Ja, in het geval van een terechte shock bent u twee maanden onbevoegd om een motorvoertuig te besturen waarvoor een rijbewijs uit groep 1 (besturing van personenauto’s en motorrijwielen) verplicht is.
Personen zijn na een onterechte shock ongeschikt om auto te rijden totdat de kans op herhaling is geminimaliseerd door aanpassing van de instellingen of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de cardioloog.

Mag ik een brommobiel, bromfiets of snorfiets besturen?
Ja. Voor deze voertuigen gelden wel eisen aan de theoretische en praktische rijvaardigheden maar niet voor de medische geschiktheid.

Van welke rijbewijzen mag een ICD-drager gebruik maken?
U moet een speciaal rijbewijs aanvragen voor het gebruik van motorrijwielen (A,A1), personenauto’s (B,B+) en personenauto’s met aanhanger (B+E) en trekkers T.
Met een ICD kunt u geen gebruik meer maken van rijbewijzen uit groep 2: C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E.

Als ICD-drager mag ik geen gebruik meer maken van de rijbewijzen van Groep2. Worden die nu meteen ook ongeldig?
Nee. Bent u als ICD-drager in het bezit van een of meer van de rijbewijzen van groep 2 (C, C1, C+E, C1+E, D, D1, D+E en D1+E) dan worden die door het CBR gelukkig niet meteen ongeldig verklaard. U kunt namelijk bij de gemeente laten registreren dat u deze documenten wilt ‘parkeren’.

Zou u er in de toekomst weer wel gebruik van mogen maken omdat uw behandelend cardioloog van mening is dat uw gezondheidstoestand zodanig is verbeterd dat u de ICD niet meer nodig hebt en deze daarom kan worden uitgezet of verwijderd, dan kunt u het CBR verzoeken deze rijbewijzen opnieuw geldig te verklaren. Daarvoor hebt u een Eigen verklaring en een toelichting van uw cardioloog nodig. Hetzelfde geldt als uw cardioloog zou besluiten om in het vervolg van uw ICD alleen de pacemakerfunctie te benutten.

Ben ik verplicht om na de implantatie een nieuw rijbewijs met aantekening code 100 of 101 aan te vragen?
Nee, in Nederland kennen we geen meldplicht. Uw rijbewijs zonder code 100 of 101 is echter niet geldig en bij eventuele calamiteiten bent u niet verzekerd.

Kan ik na de implantatie van een ICD meteen een nieuw rijbewijs met aantekening code 100 of 101 aanvragen?
Nee, dat kan pas nadat de wettelijke wachttijd van[b] twee weken ingeval van primaire preventie[/b] en [b]twee maanden in geval van secundaire preventie[/b] is verstreken. Met wachttijd wordt bedoeld de tijd tussen de datum van de ICD-implantatie en de dag dat het nieuwe rijbewijs kan worden aangevraagd. Blijkt dat zich tijdens deze verplichte wachttijd geen problemen hebben voorgedaan, dan mag uw behandelend cardioloog u voor maximaal 5 jaar een geschiktheidsverklaring verstrekken waarmee u bij het CBR een nieuw geldig rijbewijs met code 100 of 101 kunt aanvragen. Zie ook Wachttijden.

Accepteert het CBR ook een verklaring van een cardioloog uit het buitenland?
Nee, omdat het CBR niet kan controleren of deze arts voldoet aan de wettelijke eisen zoals die in Nederland van kracht zijn voor de uitoefening van het beroep van cardioloog.

Ik wil code 101 aanvragen. Daarvoor heb ik een werkgeversverklaring nodig. Maar ik ben zelfstandig ondernemer. Wat moet ik doen?
Als u zelfstandig ondernemer bent mag u de werkgeversverklaring zelf invullen. U moet wel een kopie van uw inschrijving bij de Kamer van Koophandel meesturen plus een brief waarin u schrijft waarom u code 101 aanvraagt.

Ik heb al een code op mijn rijbewijs voor een andere aandoening. Moet ik daarvoor ook opnieuw gekeurd worden?
Nee. Bij de toekenning van het nieuwe rijbewijs met code 100 of 101, neemt het CBR in dergelijke gevallen de reeds vermelde code(s) over. Uiteraard moet uw rijbewijs weer wel vernieuwd worden op het moment dat de termijn van de andere code(s) verstreken is. Het CBR vindt het moreel wel wenselijk dat u een herkeuring aanvraagt. Juridisch gezien bent u dan altijd gedekt.

Wanneer mag ik weer rijden na een terechte shock?
Op voorwaarde dat de cardioloog daarvoor toestemming geeft, mag u na twee maanden weer rijden.

Wanneer mag ik weer rijden na een onterechte shock?
Personen zijn na een onterecht afgegeven shock ongeschikt totdat kans op herhaling is geminimaliseerd door de aanpassing van de instellingen van de ICD of aanpassing van de medicatie. Dit ter beoordeling van de behandelend cardioloog.

Kan ik als ICD-drager een ontheffing voor het dragen van een autogordel krijgen?
Er wordt door het CBR slechts zeer sporadisch ontheffing verleend voor het dragen van een autogordel en meestal alleen nog tijdelijk. Er moeten grondige medische of beroepsmatige redenen voor zijn.
U krijgt geen ontheffing wanneer de klachten te verhelpen zijn met aanpassingen aan de auto. Te denken valt aan het verlengen van de gordel, het verplaatsen van het kliksysteem of extra spiegels monteren.
Vaak is het probleem ook op te lossen met een gordelkussen en/of gordelversteller. Deze zijn verkrijgbaar in de meeste autoshops. Ze kunnen vooral in de eerste tijd van de ICD-implantatie voorkomen dat de gordel een pijnlijk gevoel veroorzaakt op de plek waar de ICD zich in de schouder bevindt. Vaak is de gordel voorzien van een hoesje om een gsm in op te bergen. U kunt deze voorziening beter niet gebruiken i.v.m. eventuele straling van de smartphone. Met een gordelversteller kan de gordel zo over het lichaam worden bevestigd dat de plaats waar de ICD zich bevindt niet geraakt wordt.

Meer informatie over het aanvragen van tijdelijke ontheffing vindt u bij het CBR.
Via deze pagina kunt u de CBR-brochure ‘Ontheffing autogordel’ en het Aanvraagformulier downloaden.

Mag ik als ICD-drager tijdens de verplichte wachttijd van twee maanden autorijlessen nemen?
Dat is toegestaan omdat u in feite onder verantwoording van een rijinstructeur autorijdt. Deze moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs en een werkende dubbele bediening in de auto. Wanneer u persé tijdens de wachttijd autorijlessen wilt nemen, informeer dan de instructeur over uw situatie.

Mag ik als ICD-drager een heftruck besturen of een hijskraan bedienen?
Ja. U hebt alleen een bewijs van vakbekwaamheid nodig.

Mag ik als ICD-drager een tractor of een voertuig met beperkte snelheid besturen?
Ja, een ICD-drager mag een Land- of BosbouwTrekker (LBT) en bijna alle Motorrijtuigen met Beperkte Snelheid (MMBS) besturen, maar u moet daarvoor wel in het bezit zijn van een T-rijbewijs als u ermee op de openbare weg rijdt. U kunt bijvoorbeeld wel zonder rijbewijs met deze motorrijtuigen rijden op een akker of op een bedrijventerrein.

Overgangsfase

Trekkercertificaten waren nog geldig t/m 1 juli 2016. Gedurende deze periode kon een certificaat worden omgewisseld voor een T-rijbewijs. Zie: www.rijbewijs.nl of www.rdw.nl

Autorijbewijzen
Iedereen die op 1 juli 2015 ouder was dan 18 jaar en in het bezit is van een rijbewijs, mag daarmee tot en met 1 juli 2025 een land- of bosbouwtrekker of een motorrijtuig met beperkte snelheid besturen. Bij de eerstvolgende verlenging van het rijbewijs wordt de bevoegdheid voor het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven. Na die periode moet voor het behalen van het T-rijbewijs een apart examen worden afgelegd. Meer informatie: Download op www.cbr.nl de brochure: T-rijbewijs.

Laatste update: 43 dagen geleden