Terug

Het hart

Waarom is ventrikelfibrilleren gevaarlijker dan atriumfibrilleren?
Bij boezemfibrilleren/atriumfibrilleren krijgen de bovenste ruimten zoveel elektrische prikkels te verwerken dat ze als het ware verlamd raken en stilstaan. De kamers functioneren nog wel. Gebeurt echter iets vergelijkbaars in de hartkamers, dan zijn de gevolgen veel ernstiger: de pompfunctie valt weg en de bloedcirculatie stopt. Al binnen een minuut kan kamerfibrilleren /ventrikelfibrilleren levensbedreigend zijn. Alleen door het geven van shocks kan dit opgeheven worden.

ICD-implantatie na hartinfarct (myocardinfarct)
Het wordt aanbevolen de eerste 40 dagen na een hartinfarct (myocardinfarct) geen implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) te implanteren. Deze periode wordt gebruikt om te kijken of het hart nog wil verbeteren. Indien van te voren echter duidelijk is dat de functie van de linker hartkamer (ventrikel) niet zal herstellen, is het zinloos om hierop te wachten.

Laatste update: 426 dagen geleden