Terug

Een steunhart

Een steunhart is een mechanische pomp die de linkerhartkamer ondersteunt of de werking ervan overneemt. De medische termen zijn Ventricular Assist Device(VAD) Left Ventricular Assist Device.

Een steunhart plaatst men bij mensen die op de wachtlijst staan voor een donorhart en niet zonder ondersteuning kunnen. Het steunhart helpt dan het eigen hart in conditie te houden.
Sinds een paar jaar plaatst men in een geslecteerd aantal ziekenhuizen een permanent steunhart voor mensen met ernstig hartfalen die geen andere hartbehandeling kunnen ondergaan. Het steunhart verbetert daarmee de kwaliteit van leven en biedt een hogere overlevingskans.

Mag je rijden met een steunhart?
Dragers van een steunhart mogen onder voorwaarden auto- of motorrijden.

Omdat na de implantatie van een steunhart complicaties kunnen optreden die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden stelt de wetgever rijvoorwaarden.
U mag alleen rijden voor privégebruik of voor beperkt zakelijk gebruik met een auto, motor of T-rijbewijs.
U bent ongeschikt om met een vrachtauto of bus te rijden.

Heeft u naast een steunhart ook een ICD? Dan gelden voor het rijbewijs ook de voorwaarden voor de ICD.

Lees hier een toelichting van het CBR.

Laatste update: 23 dagen geleden