Terug

Protocol bij een trilalarm van de ICD

Bestaat er een landelijk protocol hoe te handelen bij een trilalarm van de ICD?

Er bestaat nog geen landelijk protocol “Wat te doen als de ICD een trilalarm afgeeft”. Wel beschikt de ICD App over een uitgebreid hoofdstuk hoe te handelen als de ICD een shock geeft.

Vaak hebben implantatiecentra een noodnummer dat 24/7 uur beschikbaar is. De meeste centra melden op hun website bij wie en waar u terecht kunt als er zich problemen met de ICD voordoen. Ook na kantooruren. Meestal krijgt u dan de dienstdoende cardioloog aan de lijn.
In het algemeen spreekt het implantatiecentrum waar de ICD is geïmplanteerd met de patiënt af wat te doen bij calamiteiten. U kunt het beste met uw ICD-technicus/verpleegkundige overleggen hoe in uw situatie te handelen en contact te zoeken.

In het handboekitem van de ICD App Als de ICD een shock geeft is te lezen wat u moet doen als de ICD een terechte- of onterechte shock geeft.

Laatste update: 1278 dagen geleden