Terug

Bulgaars

Уважаемa Г-жо / Уважаеми господине,

Най-учиво Ви моля да прочетете следният документ.

Имам сърдечно заболяване. За предодвратяването на опасни за живота ми сърдечни ритмични нарушения имам имплантиран автоматичен кардиовертер (дефибрилатор) или така нареченият ICD (вид постоянен пейсмейкър, който автоматично разчита и прекъсва фатални и животозастрашаващи аритмии), същият е имплантиран в моето тяло.

Моля, погледнете ICD идентификационна карта, която прилагам.
Преминавайки през детектора за сигурност или използването на ръчен детектор, вълните от магнитизирането могат да доведат до повреда на дефибрилатора или дори да го изключат.
Поради тази причина, най-любезно Ви моля да ме претърсите ръчно.

Благодаря Ви предварително.

Laatste update: 2995 dagen geleden