Terug

Wanneer is een ICD nodig

Het plaatsen van een ICD kan noodzakelijk zijn voor mensen die:

• gereanimeerd zijn na ventriculaire ritmestoornissen;

• ventriculaire ritmestoornissen hebben en niet of onvoldoende op medicatie reageren;

• ventriculaire ritmestoornissen hebben die niet kunnen worden ‘geableerd’ (met hoogfrequente stroom “weg gebrand”);

• een ventrikeltachycardie hebben en die slecht verdragen of waarbij ze het bewustzijn verliezen;

• een verhoogd risico hebben op een plotselinge hartdood, meestal ten gevolge van een duidelijk verminderde pompfunctie van het hart, maar ook bij sommige erfelijke/familiaire hartafwijkingen die specifiek een verhoogd risico op kamerritmestoornissen hebben.

Om zeker te kunnen weten of het plaatsen van een ICD nodig is, vindt er een aantal onderzoeken plaats. Het gaat om een bloedonderzoek, fiets- of looptest, röntgenfoto’s, cardiogram, echo, en soms hartritmeonderzoek (elektrofysiologisch onderzoek, EFO). Vaak vindt er ook een hartkatheterisatie plaats om afwijkingen in de kransslagaders te onderzoeken. Na deze onderzoeken besluit de cardioloog samen met u of een ICD daadwerkelijk wordt geplaatst. Dit gebeurt meestal binnen enkele weken.

ICD-implantatie na hartinfarct (myocardinfarct)
Het wordt aanbevolen de eerste 40 dagen na een hartinfarct (myocardinfarct) geen implanteerbare cardioverter-defibrillator (ICD) te implanteren. Deze periode wordt gebruikt om te kijken of het hart nog wil verbeteren. Indien van te voren echter duidelijk is dat de functie van de linker hartkamer (ventrikel) niet zal herstellen, is het zinloos om hierop te wachten.

Laatste update: 286 dagen geleden