Terug

VIDEO: De implantatie van een ICD

Bij de implantatie van de ICD gaat de arts als volgt te werk:
1. Verdoving
2. Plaatsen leads
3. Plaatsen ICD


Om de video over de implantatie van een ICD te bekijken klik hier

Verdoving
De huid wordt eerst ontsmet en vervolgens wordt het lichaam afgedekt met steriele doeken, zodat alleen de plek waar de ICD wordt geïmplanteerd vrij blijft. De implantatie van de ICD gebeurt meestal onder plaatselijke verdoving. U mag nog wel voelen dat er gewerkt wordt, maar het mag geen pijn meer doen. Indien nodig krijgt u via het infuus nog een algemeen werkend pijnstillend middel of u krijgt een ‘roesje’. In sommige gevallen kan een algehele narcose nodig zijn.


Het plaatsen van de leads
Meestal wordt de ICD onder het linker sleutelbeen geplaatst. Indien nodig kan dit ook onder het rechter sleutelbeen. Als eerste worden de leads geplaatst. Deze worden via een ader onder het sleutelbeen ingebracht en via de grote holle ader tot in het hart geschoven. De eerste lead gaat naar de rechter kamer van het hart. Indien nodig wordt een tweede lead in de rechterboezem en eventueel een derde tot op de linker hartkamer geplaatst. Het uiteinde van de lead bestaat uit een klein schroefje (‘actieve fixatie’) of weerhaakjes (‘passieve fixatie’) en wordt in de wand van het hart bevestigd. Na het plaatsen worden de leads doorgemeten of ze goed contact maken met de hartspier. U kunt tijdens het plaatsen of doormeten van de lead hartkloppingen voelen, dit is een normaal verschijnsel. Is de cardioloog tevreden met de meetwaarden, dan worden de leads met behulp van isolatiebeschermer (“hecht-draadhulsjes”) op de borstspier vastgehecht.

Het plaatsen van de ICD
Vervolgens worden uw persoonlijke instellingen ingevoerd in de ICD. Dan maakt de arts de ICD vast aan de leads en plaatst deze in een ruimte die onder de huid of spier vrijgemaakt is, ook wel de “pocket” genoemd. Dit kan wat gevoelig zijn ondanks de verdoving. Afhankelijk van de behan-deling en het implantatiecentrum wordt als laatste de ICD getest door in het hart een ritmestoornis op te wekken. U krijgt daarvoor een ‘roesje’. De wond wordt gehecht en afgedicht met dermabond weefsellijm of met een pleister.

Laatste update: 285 dagen geleden