Terug

De ingreep

Omdat de batterij één geheel vormt met de pulsgenerator, moet het hele kastje tijdens de ingreep worden vervangen. Als de pulsgenerator onder de huid ligt, dan kan dit met plaatselijke verdoving. Ligt deze onder de spier, dan krijgt u tijdens de ingreep een roesje toegediend of wordt u onder algehele narcose gebracht.

De arts maakt een insnede ter hoogte van het oude litteken en verwijdert de oude ICD. Hij controleert de leads en als deze goed functioneren, wordt de nieuwe ICD aangesloten en in de bestaande pocket holte geplaatst. Vaak is het nodig om de bestaande holte wat te vergroten om de nieuwe ICD zonder spanning op de huid terug te kunnen plaatsen. Afhankelijk van het implanterend centrum en de ICD wordt deze wel of niet getest.

Indien nodig kan er ook een nieuwe lead ingebracht worden. Leads die niet meer in gebruik zijn, worden meestal afgedopt en in de pocket vastgehecht.

Laatste update: 3259 dagen geleden