Terug

Leven met een ICD en Wiben

“Mij was het meest bijgebleven dat ik toen steun kreeg van mijn klas”.

Wie iets wil weten over een ICD kan terecht bij talloze brochures waarin uitleg wordt gegeven over bijvoorbeeld de werking, de houdbaarheid en wat je wel en niet mag. Wanneer het gaat over de impact voor de drager en/of hun naasten kan informatie van ervaringsdeskundigen een waardevolle aanvulling zijn.

Wiben
In dat licht heeft de Werkgroep ICD-Begeleiders&Elektrofysiologie (WIBEN) van de NVHVV filmpjes gemaakt die een andere vorm van informatie bieden. Door ervaringsdeskundigen aan het woord te laten bieden deze video’s wellicht meer ondersteuning voor zowel ICD-dragers en hun naasten als ook voor verpleegkundigen en cardiologen.
De filmfragmenten kunnen vragen of emoties oproepen. Aarzel in zo’n geval niet deze te bespreken met uw behandelend cardioloog, (ICD)-verpleegkundige, ICD-technicus of andere professionals. Ook via Harteraad of Naasten in Beeld kunt u in contact komen met lotgenoten als u daar behoefte aan heeft.

Ervaringen van naasten en familie van ICD-dragers
In deze filmfragmenten aandacht voor de ervaringen van naasten en familie van ICD-dragers. Over steun, delen van ervaringen, het je kinderen vetellen, vertrouwen, kwetsbaar opstellen……

Bron: www.nvhvv.nl
Door: redactie ICD App