Terug

Leven met een ICD

"Sta je op de wachtlijst voor de implantatie van een ICD dan mag je in sommige gevallen gewoon autorijden. Heb je de ICD twee dagen later gekregen dan mag het niet. Autorijden en een ICD-implantatie is een belangrijk en ingrijpend item zeker als je beroepsmatig op de weg zat".

Wie iets wil weten over een ICD kan terecht bij talloze brochures waarin uitleg wordt gegeven over bijvoorbeeld de werking, de houdbaarheid en wat je wel en niet mag. Wanneer het gaat over de impact voor de drager en/of hun naasten kan informatie van ervaringsdeskundigen een waardevolle aanvulling zijn.

Wiben
In dat licht heeft de Werkgroep ICD-Begeleiders&Elektrofysiologie (WIBEN) van de NVHVV filmpjes gemaakt die een andere vorm van informatie bieden. Door ervaringsdeskundigen aan het woord te laten bieden deze video’s wellicht meer ondersteuning voor zowel ICD-dragers en hun naasten als ook voor verpleegkundigen en cardiologen.
De filmfragmenten kunnen vragen of emoties oproepen. Aarzel in zo’n geval niet deze te bespreken met uw behandelend cardioloog, (ICD)-verpleegkundige, ICD-technicus of andere professionals. Ook via Harteraad of Naasten in Beeld kunt u in contact komen met lotgenoten als u daar behoefte aan heeft.

In deze filmfragmentenaandacht voor autorijden met een ICD.

Bron: nvhvv.nl
Door: redactie ICD App