Terug

Online labuitslagen behoeven uitleg

Patiënten kunnen steeds vaker uitslagen van onderzoeken via patiëntportalen bekijken. Maar begrijpt de patiënt de uitslag wel? Volgens het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel zou elke uitslag voorzien moeten zijn van tenminste een tekstuele uitleg in begrijpelijke taal.

Conclusies
Wanneer patiënten de uitslag beter begrijpen zullen zij minder geneigd zijn extra informatie op het internet op te zoeken met het risico dat deze informatie onbetrouwbaar is. Door gezondheidsuitslagen bijvoorbeeld weer te geven in kleuren (groen voor geen afwijking, oranje voor afwijkend en rood voor de grootte van afwijking) voorkom je dat patiënten verkeerde conclusies over hun gezondheid trekken. Dat is vooral belangrijk wanneer je laboratoriumuitslagen met verschillende uitkomsten moet bekijken.
Opvallend was dat ondanks tekstuele ondersteuning de deelnemers aan het onderzoek wel voor verder advies naar de huisarts blijven gaan.

Lees meer

Bron: nivel
Door: redactie ICD App