Terug

Thuis digitaal meten halveert ziekenhuisbezoek

Telemonitoring bij een hartpatiënt verlaagt het zorggebruik van dertig tot zeventig procent. Dat blijkt uit evaluatie na de invoering van de app HartWacht.

Snelle screening
Met HartWacht kunnen chronische hartpatiënten thuis bloeddruk, hartslag en hartritme meten. Op afstand kunnen zorgverleners de data analyseren en zo nodig snelller ingrijpen dan bij traditionele screening. Sinds de invoering van deze vorm van screenen nam het aantal SEH bezoeken af met zeventig procent.
HartWacht, een samenwerkingsverband tussen zorgverzekeraar, cardiologiecentrum en innovatiezorg bedrijf verwacht het aantal gebruikers uit te breiden van vijfhonderd naar vijfduizend.

Kleine groepen
Patiëntenverenigingen zijn wat terughoudender. Alhoewel zij de ontwikkeling van harte toejuichen moeten zij constateren dat telebegeleiding nog gebruikt wordt door kleine groepen. Onvoldoende financiering en strakke, rigide regelgeving belemmeren een vlotte bredere toegankelijkheid.
Toch lijkt telemonitoring langzaam maar zeker meer toegepast te worden. HartWacht zit sinds 2018 in de basisverzekering en er zijn steeds meer zorgverzekeraars die deze vorm van eHealth toepassing gaan vergoeden.

Lees meer

Bron: skipr
Door: redactie ICD App