Terug

Gezond hart vermindert de kans op dementie

De conditie van je hart rond je vijftigste is bepalend voor de kans op dementie op latere leeftijd. Dat blijkt uit een Engelse cohortstudie.

Direct verband
De onderzoekers onderzochten bijna achtduizend mensen die na hun vijftigste gedurende vijfentwintig jaar medisch werden gevolgd. Dat is langer dan voorafgaande studies naar de samenhang hart en dementie. Daarbij werd toen niet direct een verband tussen hart en dementie gelegd.
De groep werd verdeeld in mensen met een slechte, gemiddelde en goede cardiovasculaire gezondheid. Aandachtspunten waren roken, dieet, lichaamsactiviteit, BMI, nuchter glucose, cholesterolwaarde en bloeddruk.
De meeste mensen uit de onderzochte groep die later dement werden bleken rond hun vijftigste al een slechte cardiovasculaire gezondheid te hebben. De kans op dementie nam af naarmate de conditie van het hart beter was.

Lees meer

Bron: hartpatiënten
Door: redactie ICD App