Terug

Ziekenhuis wil thuismonitoring ICD uitbreiden

Het Isala Hartcentrum wil thuismonitoring voor ICD-dragers uitbreiden. Binnen twee jaar moet tachtig tot negentig procent thuis kunnen monitoren.

Dagelijkse controle
ICD-dragers die thuis monitoren hebben een apparaatje in huis dat iedere nacht de metingen van de ICD doorstuurt naar de beveiligde server van de ICD-leverancier. Vandaaruit gaan de gegevens naar het Isala Hartcentrum. Ieder ochtend checkt de ICD-technicus of alles nog op de juiste wijze werkt.

Zorgkwaliteit
Door meer ICD-dragers op te nemen in de thuismonitoring kunnen mogelijke problemen eerder worden gezien. Stabiele patiënten kunnen op basis van de registraties en weinig klachten wellicht volstaan met één ziekenhuiscontrole per jaar.
Volgens het Hartcentrum verhoogt thuismonitoring de zorgkwaliteit. Immers de ICD wordt dagelijks uitgelezen. Bovendien kun je tussendoor de ICD laten uitlezen wanneer je zelf iets onregelmatigs voelt. Gebleken is dat patiënten die thuismonitoring hebben dat prettig vinden en zich er veilig bij voelen.

Voorspellen
Bijkomend voordeel is volgens cardioloog Peter Paul Delnoy dat je met de ICD-gegevens ook het risico op hartfalenklachten op korte termijn kunt voorspellen. “Door medicatie vervolgens op tijd aan te passen, kunnen mogelijke hartfalenopnames voorkomen worden”, aldus de cardioloog.

Lees meer

Bron: isala
Door: redactie ICD App