Terug

Kwaliteitsstandaard Donatie

Het aantal orgaandonaties na overlijden is vorig jaar afgenomen met zes procent tot zevenhonderd negenenzestig. Dat meldt de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Nabestaanden
Minder mensen stonden één of meerdere organen af. De NTS vindt het opvallend dat bij twintig procent van de overledenen de donatie door de nabestaanden werd tegengehouden terwijl de overledene een “Ja” had vastgelegd in het Donorregister. Het waarom van deze weigeringen is echter niet duidelijk. Het is dan ook belangrijk dat de familie met elkaar praat over donatie zodat bij overlijden de vastgelegde keuze geen verrassing is.
Momenteel staan twaalfhonderd en eenenzeventig mensen op de wachtlijst voor een orgaan. Dat is een stijging van zes procent.

Registratie
Op 1 juli a.s. wordt de Kwaliteitsstandaard Donatie van kracht. Daarin wordt bij wet de registratie van de bevolking in het Donorregister geregeld. Na ingang van de wet krijgen alle Nederlanders van 18 jaar en ouder die ingeschreven staan bij een gemeente een brief met de vraag om hun keuze over orgaandonatie en weefseldonatie vast te leggen in het Donorregister. Wie na twee brieven geen registratie maakt wordt automatisch als "geen bezwaar" geregistreerd.


Lees meer

Bron: transplantatiestichting
Door: redactie ICD App