Terug

Thuismonitoring bij hartfalen nieuwe standaard

Telemonitoring lijkt de nieuwe standaard te worden. Zorginstanties en zorgverzekeraars werken actief mee aan de ontwikkeling van zorg op afstand.

Wat werkt het best
In Nederland lijden ongeveer tweehonderdveertig duizend mensen aan chronisch hartfalen. Tijdens de coronacrisis werd de hartzorg van bijna achtduizend patiënten uitgesteld of afgezegd. Daarnaast meed een deel van de patiënten uit angst voor besmetting het ziekenhuis.
Een zestal ziekenhuizen ondersteund door een zorgverzekeraar vergeleek hun verschillende zorgpaden voor hartfalen. De focus lag daarbij op telemonitoring. De deelnemende ziekenhuizen zetten zorg op afstand allemaal op andere wijze in. Door de samenwerking wordt duidelijk wat wel en wat niet werkt.

Voordelen
Over een ding was men het wel eens. Telemonitoring biedt allerlei voordelen voor patiënt en zorgverlener en zal een zorgstandaard worden.
Thuismonitoring geeft de patiënt meer zicht en regie op het ziekteproces. De actuele gezondheidstoestand van de patiënt geeft verpleegkundigen en cardiologen meer handvatten om sneller in te grijpen als het nodig is.
Uiteindelijk draait het allemaal om het welzijn van de patiënt. Die hoeft voor controles niet meer naar het ziekenhuis. Zo kunnen hartpatiënten tijdens crises als die bij corona toch de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Lees meer

Bron: icthealth.nl
Door: redactie ICD App