Terug

Onderzoek naar betere werking medicijnen

Een flinke groep patiënten reageert niet goed op medicijnen. Aanleiding voor de afdelingen genetica en kindergeneeskunde het UMCG-onderzoek te starten met als doel de werkzaamheid van geneesmiddelen voor chronische aandoeningen te verbeteren.

Bijwerkingen
Sommige patiënten hebben veel last van bijwerkingen van medicatie. Dat heeft gevolgen voor het welzijn van de patiënt en veroorzaakt vaak ook klinische(ziekenhuisopnames) en financiële problemen.

Hart- en vaat
Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de werkzaamheid van geneesmiddelen voor patiënten met hart- en vaatziekten. Daarnaast is een deel gereserveerd voor medicatie voor psychiatrische aandoeningen.
De onderzoeker concentreert zich op drieëntwintig geneesmiddelen waarvan bekend is dat zij vaak darmproblemen opleveren. Het gaat dan om dagelijkse medicijnen als statines, bètablokkers of ACE-remmers. Met het zgn. BUgDrug-project wordt geprobeerd het darmprobleem op te lossen door de bacteriën die in de darmen leven te veranderen.

Het onderzoek gaat vijf jaar duren. Men verwacht dat de studie een belangrijke bijdrage zal leveren t.b.v. het ontwerpen van medicatie op maat zodat de patiënt met minder bijwerkingen kan worden geconfronteerd.

Lees meer

Bron: zorgkrant
Door: redactie ICD App