Terug

Hart en hersenen niet altijd gelinkt

Vaatschade en bloeddruk zijn wel degelijk gelinkt aan hersenaandoeningen op latere leeftijd. Dat blijkt uit recent promotieonderzoek bij het LUMC.

Eiwit
Alhoewel hart en hersenen invloed op elkaar hebben wordt dit verband in de praktijk niet altijd gelegd. Toch blijkt uit promotieonderzoek dat hersenaandoeningen zoals apathie en depressie gelinkt kunnen worden aan het hart- en vaatstelsel.
Promovenda Anne Suzanne Bertens onderzocht of cardiovasculaire factoren verband houden met cognitieve achteruitgang, depressie of apathie bij ouderen.Tijdens het onderzoek werd gefocust op het gehalte van het eiwit troponine. Een hoge waarde betekent schade aan het hart en verstoorde hersenfuncties. Een hoog troponinegehalte bleek bij vijfentachtig plussers een aanwijzing op cognitieve achteruitgang.
Uit het onderzoek bleek verder dat lage bloeddruk samenhangt met meer symptomen van apathie bij oudere mensen die ook hersenschade hadden opgelopen door hart- en vaatproblemen.

Lees meer

Bron: LUMC
Door: redactie ICD App