Terug

Hart- en vaatziekten bij vrouwen nog steeds onderbelicht

Er is dringend actie nodig om de toename van hart- en vaatziekten (HVZ) bij vrouwen wereldwijd terug te dringen. Dat is de conclusie van de internationale Lancet-commissie “vrouwen en hart- en vaatziekten” waarvan hoogleraar cardiologie Angela Maas deel uitmaakt.

Actie
De verwachting is dat in 2030 ruim een derde van de vrouwelijke sterfgevallen toe te schrijven is aan hart- en vaatziekten. De Lancet-commissie constateert dat HVZ bij vrouwen nog steeds te weinig wordt onderzocht, herkend, gediagnosticeerd én behandeld in vergelijking met mannen. In het rapport roepen de onderzoekers op tot snelle actie om zorg en preventie te verbeteren en meer onderzoek te doen.

Factoren
Naast hoge bloeddruk, overgewicht en een hoog cholesterol spelen bij vrouwen specifieke risicofactoren een rol. Te denken valt aan hart- en vaatziekten als gevolg van probleem-zwangerschappen en een vervroegde menopauze. Bij jonge vrouwen blijkt het aantal rokers en daarmee het aantal hartaanvallen toe te nemen. Daarnaast spelen sociale of religieuze normen en sociaaleconomische factoren zoals armoede, werkloosheid en ongelijkheid op grond van sociaal-culturele status ook een belangrijke rol volgens de commissie.

Lees meer


Bronfoto The Lancet

Bron: radboudumc.nl
Door: redactie ICD App