Terug

Zelfregie over je herstel

Steeds vaker streven ziekenhuizen ernaar hun patiënten meer regie te geven over hun herstel en gezondheidssituatie. De nadruk ligt dan op het bieden van de juiste zorg op de juiste plek via zorg op afstand met thuismonitoring.

Covid
Sinds COVID-19-pandemie is deze ontwikkeling bij veel zorginstellingen in een stroomversnelling gekomen. Zorg op afstand is vaak het enige alternatief om patiënten buiten het ziekenhuis de juiste zorg te bieden. Om alles in goede banen te kunnen leiden zetten de zorginstellingen vaak een speciaal regelcentrum op.

MRC
Zo ontstond voor de provincie Utrecht in maart 2020 het Medisch Regie Centrum (MRC). In eerste instantie bedoeld ter ondersteuning van de Corona Check-app maar later veel breder getrokken.
Om alles in goede digitale banen te kunnen leiden zijn speciale zorgapps opgezet. Daarmee worden bijvoorbeeld gegevens over de zuurstofverzadiging in het bloed, de lichaamstemperatuur en antwoorden op een aantal specifieke vragen voor de patiënt verstuurd. In regelcentrum monitoren getrainde zorgprofessionals de ontvangen gegevens.
Alhoewel de patiënt meer regie krijgt blijft het ziekenhuis eindverantwoordelijk voor de zorg.

Lees meer

Bronfoto Utrecht UMC

Bron: icthealth.nl
Door: redactie ICD App