Terug

Onuitputtelijke bron menselijke hartspiercellen gekweekt

Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) is het gelukt menselijke hartspiercellen massaal te kweken. De vinding kan worden gezien als een wereldwijde primeur. Met de methode kan het gebruik van proefdieren aanzienlijk worden teruggedrongen.

Aan en uit
"De vinding wordt gezien als een bijzondere prestatie omdat hartcellen zich moeilijk laten vermenigvuldigen buiten het lichaam", aldus onderzoeker Antoine de Vries verbonden aan het LUMC. Door het inbouwen van een kankergen in het DNA van de hartspiercellen kunnen deze cellen zich sterk vermenigvuldigen. Echter ze verliezen dan ook hun eigenschappen. Door het kankergen weer “uit te zetten” kregen de hartspiercellen hun samentrekkend vermogen weer terug. De methode blijkt uitstekend te werken om oneindig veel hartspiercellen te kweken.

Repareren
Met de nieuwe vondst kan beter onderzoek worden gedaan naar nieuwe medicijnen voor hartonderzoek. Daarnaast heb je minder proefdieren nodig. Bovendien is het nu mogelijk heel precies te onderzoeken hoe precies hartcellen werken en hoe hartziekten zoals boezemfibrilleren ontstaan. Zo kan deze kennis ingezet worden bij de ontwikkeling van nieuwe methoden om beschadigde harten te repareren.
Het onderzoek werd gefinancierd door Stichting Proefdiervrij en gepubliceerd in Nature Biomedical Engineering.

Lees meer

Bronfoto LUMC

Bron: LUMC
Door: redactie ICD App