Terug

Meting diameter aorta standaard

Hoe ouder je wordt hoe groter de diameter van de aorta. Daarbij zijn dezelfde biologische processen betrokken die ook verband houden met hart- en vaatziekten. Volgens de onderzoekers van de Ergo-studie is het zinvol aorta-meting standaard te maken bij bestaande screenings op cardiovasculaire aandoeningen.

Remodellering
De aorta is de grote slagader die zuurstofrijk bloed vervoert naar het hart en delen van het lichaam. Naarmate mensen ouder worden veranderen aorta en andere aders en slagaders van structuur. Dit wordt vasculaire remodellering genoemd. Hoe groter de diameter van de aorta hoe groter het risico op hart- en vaataandoeningen.

Ergo
Binnen de onderzoeksgroep werken een epidemioloog, cardioloog en een arts-epidemioloog samen. Zij onderzochten vasculaire remodellering bij bijna tweeëntwintig honderd deelnemers aan de zgn. Ergo-studie. Daarin wordt al tientallen jaren de gezondheid gevolgd van 45-plussers uit de Rotterdamse wijk Ommoord. Gemiddeld werd de aorta van de deelnemers negen jaar gevolgd met inzet van speciale CT-scans.
Het risico lijkt het grootst bij vrouwen. Bij hen blijkt de remodellering van de aorta anders te verlopen en daarmee de gezondheid nadeliger te beïnvloeden. Voorgesteld wordt bij een vasculaire screening de meting van de diameter van de aorta ter preventie standaard op te nemen in het protocol.

Lees meer

Bron: zorgkrant.nl
Door: redactie ICD App