Terug

Nieuwe techniek hartklepreparatie breder beschikbaar

Een innovatieve behandeling van een lekkende tricuspidalisklep wordt voor meer mensen bereikbaar dankzij de subsidieregeling Veelbelovende Zorg van Zorginstituut Nederland en ZonMw.

Via lies
De tricuspidalisklep ligt tussen de rechterkamer en rechterboezem. Deze klep zorgt ervoor dat het bloed in één richting vanuit de rechterboezem naar de rechterkamer kan stromen. Als deze klep lekt, kun je last krijgen van vochtopeenhoping en kortademigheid. Tot nu toe worden patiënten behandeld met vochtafdrijvende medicatie maar de werking is vaak niet afdoende. Omdat het vaak om oudere patiënten gaat is een openhartoperatie om de hartklep te repareren te ingrijpend. Daarom werd gezocht naar een aanzienlijk minder belastend alternatief. Dat vonden de cardiologen in een behandeling via de lies.

Kwaliteit van leven
In het St. Antonius Ziekenhuis wordt de nieuwe techniek al langer toegepast. Sinds 2020 is het mogelijk de hartklep te repareren met een speciaal ontworpen clip gestuurd via een katheter door een kleine toegang in de liesader. De kosten die hiermee gepaard gaan droeg het ziekenhuis zelf. Door een eenmalige subsidie van € 7,1 miljoen kan de afdeling cardiologie onderzoeken of deze behandeling een langere levensduur, minder hartfalen en een dus een betere kwaliteit van leven oplevert. Blijkt de nieuwe techniek bewezen effectief dan kan deze in het basispakket worden opgenomen en door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Lees meer

Bron: antoniusziekenhuis.nl
Door: redactie ICD App