Terug

Volgende stap in invoering T-rijbewijs

Het Reglement rijbewijzen wordt gewijzigd in verband met de invoering van het T-rijbewijs. Voertuigen als tractors mogen straks de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T rijbewijs. Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu. Het ontwerpbesluit wordt nu voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

In de afgelopen jaren is de verkeersveiligheid in Nederland sterk verbeterd. Het aantal ongelukken waarbij landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid betrokken waren, is echter relatief hoog gebleven. De slachtoffers zijn voornamelijk voetgangers, fietsers en automobilisten; niet de bestuurders van de trekkers zelf. Daarnaast nemen dit soort voertuigen steeds vaker deel aan het verkeer op de openbare weg.

Door de instelling van het T-rijbewijs kan worden getoetst of iemand beschikt over de daarvoor benodigde kennis, rijvaardigheid en rijgeschiktheid. Voor het besturen van bepaalde voertuigen, zoals kleine straatveeg- en maaimachines, is het niet nodig een T-rijbewijs te hebben. Ook blijft het mogelijk om zonder T-rijbewijs op bijvoorbeeld een akker te rijden. Het streven is om de regelgeving per 1 januari 2015 in te laten voeren.

Er komt een overgangsregeling die onder andere het volgende inhoudt:

• Personen die op de datum van invoering in het bezit zijn van het B-rijbewijs krijgen tot tien jaar na inwerkingtreding bij verlenging van hun B-rijbewijs de categorie T automatisch bijgeschreven.
• Tot de verlenging is het rijbewijs B dat men al had op datum van invoering geldig voor het besturen van een LBT en MMBS.

Bron: ICD App
Door: redactie ICD App