Terug

HART agenda

Hartpatiënten waaronder ICD-dragers en ook hun naasten hebben regelmatig behoefte aan het delen van hun zorgen en ervaringen met lotgenoten, verpleegkundigen en/of artsen. Daarom worden er door het hele land regelmatig bijeenkomsten georganiseerd. Vaak voor hartpatiënten in het algemeen maar ook specifiek voor een bepaalde groep, zoals ICD-dragers.
Hieronder vindt u een overzicht van deze (online) bijeenkomsten, voor zover die bij ons bekend zijn. Bent u op de hoogte van een bijeenkomst die wij niet vermelden, laat het dan weten via info@icdapp.nl
Meestal is elke hartpatiënt met partner in het geval van een fysieke bijeenkomst ook welkom maar het kan voorkomen dat vooraf aanmelding nodig is. Meer informatie daarover vindt u op de website van het organiserende ziekenhuis.

AGENDA
Datum update:07-06-2021
Toegevoegd: Hart&Vaat Café Maastricht

Dinsdag 15 juni 2021
Online Hart & Vaat café Maastricht
Thema:"Kijken in het hart"
Tijd:19.00 uur
Plaats: Online in de thuissituatie
Toelichting via deze link
Aanmelden: Email naar m.kooman@hfl.nlBron: ICD App
Door: redactie ICD App