Terug

Naasten in beeld

Ziekten leiden vaak tot nieuwe leefsituaties; niet alleen voor de patiënt zelf, maar ook voornaaste(n). Bij ziekte krijgt de naaste een andere rol, afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt. Het oppakken van deze rol gaat niet vanzelf. Daar waar de patiënt ondersteuning krijgt bij het omgaan met zijn ziekte, moet de naaste dit vaak zelf doen. Bij alle nieuwe, en zeker in acute, situaties moet de naaste zelf zijn weg hierin zoeken. Vaak leidt dit tot overbelasting van de naaste.

In dit project ontwikkelen we initiatieven om naasten te ondersteunen. De belangrijkste vraag bij de start van dit project is welke zorg en ondersteuning naasten in de verschillende fasen van het ziekteproces nodig hebben. En hoe die eruit moeten zien om samen met de patiënt goed de regie te kunnen voeren en een goede kwaliteit van leven te hebben. Onder naasten verstaan we niet alleen partners, maar ook kinderen (jong t/m volwassenen), ouders, broers/zussen en naaste vrienden.

Dit voorjaar start de inventarisatie van de ervaringen, wensen en behoeften van naasten. Dit zullen we doen door middel van vragenlijsten en gesprekken in focusgroepen. Op basis daarvan worden passende tools ontwikkeld. Dit betekent dat we de komende jaren de positie van de naasten van mensen met een chronische aandoening gaan versterken!

Kent u mooie voorbeelden voor de ondersteuning of begeleiding van naasten? Bent u zelf naaste en wilt u een vragenlijst invullen of deelnemen aan een focusgroep?
Mail dan naar Karin Idema, k.Idema@hartenvaatgroep.nl, van de Hart & Vaatgroep.

Dit project is een samenwerking van De Hart & Vaatgroep, Stichting ICD dragers Nederland, Vereniging Harten Twee, Alzheimer Nederland, MPN-stichting en de Patiëntenvereniging Aangeboren Hartafwijking.

Bron: Stichting ICD-dragers Nederland
Door: redactie ICD App