Terug

Nieuw meetsysteem voor hartspiercel

Een nieuw ontwikkelde techniek maakt het mogelijk het gedrag van een geïsoleerde hartcel heel precies te volgen tijdens een hartslag. Hierdoor zijn nieuwe medicijntesten en fysiologische studies mogelijk.

Sensor
Voorheen was het alleen mogelijk de maximale kracht van één cel te meten. De zgn. ontspannings- en vullingsfasen van het hart werden hier niet bij betrokken. Om dit toch te kunnen doen is een sensor uitgevonden die de kracht in de hartcel kan meten binnen alle fasen van de hartslag.
Met deze vinding is het mogelijk medicijnen preklinisch te onderzoeken zonder hiervoor levende organismen te gebruiken.

Lees meer

Bron: VUmc
Door: redactie ICD App