Terug

Oorzaak weefselschade na hartinfarct ontdekt

Als de bloedstroom tijdelijk is onderbroken blijkt weefsel na het op gang komen van de bloedstroom extra schade op te lopen. Onderzoekers van het LUMC bekijken hoe ze die schade kunnen beperken.

Beschadigde energiecentrale
Bij een hartinfarct ontstaat weefselschade doordat het hart tijdelijk geen bloed krijgt. Herstel van de bloedstroom blijkt extra schade te veroorzaken doordat de energiecentrales van de cellen niet voldoende werken. Dit fenomeen, ischemie-reperfusieschade, treedt vaak op bij orgaantransplantaties.

Alternatieve routes
Tijdens onderzoek met proefdieren bleek na een hartstilstand hun energiecentrales wel op volle sterkte op te starten. Om de enegiecentrale van cellen bij mensen op sterkte te kunnen houden onderzoekt het LUMC naar alternatieve routes die de schade aan weefsel kunnen beperken.

Lees meer

Bron: LUMC
Door: redactie ICD App