Terug

Nazorg bij beroerte in thuissituatie

Patiënten van vijfenzestig jaar en ouder krijgen na een beroerte de nazorg gedeeltelijk thuis. Daardoor hoeven zij niet meer naar het ziekenhuis voor het gesprek met de verpleegkundige.

Nazorg beter
De patiënten krijgen drie keer bezoek van een wijkverpleegkundige. Voor hen is het prettig dat de nazorg in de thuissituatie plaatsvindt. Verwacht wordt dat de kwaliteit van de nazorg zal verbeteren doordat de wijkverpleegkundige meer tijd heeft en een beter beeld van de patiënt kan krijgen. Ook ziet deze in de praktijk of de patiënt in staat is goed voor zichzelf en het huishouden te zorgen. Nazorg op maat is hierdoor beter mogelijk.
Voor de nazorg van de neuroloog moeten de patiënten nog wel naar het ziekenhuis komen.

Lees meer

Bron: umcg
Door: redactie ICD App