Terug

Vaatschade door hypertensie onomkeerbaar

Mensen die zonder het te weten langdurig een te hoge bloeddruk hebben kunnen onomkeerbare schade aan bloedvaten en organen ontwikkelen. Tijdige herkenning en de juiste behandeling is van groot belang. Dat blijkt uit een oratie tijdens de aanvaarding van de leerstoel ‘Vasculaire gevolgen bij hypertensie’ aan het Maastricht UMC+.

Frequent meten beter
Bij hypertensie drukt het bloed te hard tegen de vaatwanden. Als je deze te hoge bloeddruk al langer hebt kunnen als gevolg daarvan organen minder goed doorbloed raken waardoor orgaanfalen kan ontstaan. Echter mensen met een te hoge bloeddruk merken er in eerste instantie meestal niets van. Als hypertensie uiteindelijk gesignaleerd wordt is een behandeling uiterst complex.
Eén keer meten bij de huisarts levert een vertekend beeld op. Je kunt beter herhaaldelijk en onder dezelfde omstandigheden en met hetzelfde apparaat (laten)meten. Met die gedachte is door het Maastricht UMC+ een zgn.anderhalvelijnsvoorziening ontwikkeld. De specialist geeft één keer een behandeladvies waarna de patiënt in samenwerking met de huisarts en/of praktijkondersteuner verder wordt begeleid.

Lees meer

Bron: mumc
Door: redactie ICD App