Terug

ICD en radiotherapie

De beste zorg voor patiënten met een ICD die bestraling moeten ondergaan is vastgelegd in een algemene richtlijn. Bestraling of radiotherapie wordt veel toegepast bij de behandeling van kanker.

Richtlijnendatabase
In Nederland hebben zo’n dertigduizend patiënten een ICD. Jaarlijks worden ongeveer vierhonderd mensen met een ICD of pacemaker bestraald.
Wanneer u als ICD-drager bestraald moet worden kunt u zich laten informeren door uw specialist maar ook de zgn.richtlijnendatabase raadplegen. Hierin vindt u informatie over de risico’s met radiotherapie, de consequenties voor de ICD en/of pacemakerpatiënt en werkwijze met radiotherapie voor dragers van een ICD en pacemaker. Van de website kunnen behandelaars en patiënten gebruik maken
Meer informatie over radiotherapie bij ICD- en pacemakerdragers vindt u in de richtlijnendatabase.

Bron: richtlijnendatabase
Door: redactie ICD App